LEGO Serious Play voor bedrijven

Daag uit, Bouw, Vertel en Reflecteer

Samen bouwen aan nieuwe inzichten

De LEGO® SERIOUS PLAY® Methode is geschikt voor alle bedrijven waar met enige regelmaat vergaderd wordt waarbij de mening en inbreng van elke deelnemer belangrijk is. Als niet alle deelnemers de kans pakken of krijgen om te delen in het gesprek zal de uitkomst van de vergadering mogelijk niet het gewenste resultaat hebben.

Tijdens een gemiddelde vergadering verbruikt 20% van de aanwezigen 80% van de beschikbare tijd. Deze 20% domineert en stuurt de vergadering in een bepaalde richting. De overige aanwezigen zitten er maar een beetje bij of krijgen niet de gelegenheid hun mening te geven. De uitkomst van die vergaderingen geeft dus nooit een compleet en eerlijk beeld van alle meningen en kennis. Met de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode wordt elk verhaal gehoord en met de groep gereflecteerd waarbij iedereen evenveel tijd en aandacht krijgt. Om tot gedeelde inzichten te komen worden de individuele verhalen letterlijk samengevoegd tot een gedeeld model. Door deze methode wordt de potentiële aanwezigheid van kennis en kunde, creativiteit, innovatiekracht en betrokkenheid beter benut.

Gedeelde en samengevoegde kennis heeft veel meer waarde dan veel individuele kennis. Door gezamenlijk een verhaal te bouwen en “te denken met je handen” raakt iedereen betrokken bij het onderwerp, wordt creativiteit gestimuleerd en wordt diepliggende kennis aangeboord waarbij de inbreng van alle deelnemers gelijk is.

De LEGO® SERIOUS PLAY® Methode is uitermate geschikt voor onder andere de volgende thema’s:

 • Teambuilding
 • Teamontwikkeling
 • Organisatieontwikkelingen
 • Verandermanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Identiteitsbepaling
 • Beleidsontwikkeling
 • Toekomstvisie
 • Besluitvorming
 • Overige complexe vraagstukken

Workshop LEGO Serious Play voor bedrijven

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode maakt gebruik van “Serious Gaming” en “Storytelling” waarbij op een ontspannen en creatieve wijze, vraagstukken behandeld worden om met en van elkaar te leren.

Mijn LEGO® SERIOUS PLAY® workshops zijn zeer flexibel in te zetten voor diverse onderwerpen. Per onderwerp kan ik adviseren over de invulling en duur van de workshop.

 • Op maat gemaakte workshops
 • Breed inzetbaar van Teambuilding tot Strategieontwikkeling
 • Serious Gaming, Serious Storytelling en Serious Fun
 • Stimuleert o.a. creativiteit, betrokkenheid en kennisdeling
Meer info en offerte