Hoe maak je als lid van de Jeugdraad een concreet voorstel om aan te bieden bij het complete college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Elburg?

Met de Jeugdraad wordt de Elburgse jeugd betrokken bij de gemeente als bestuursorgaan. Er wordt gesproken over wat de gemeente met haar bestuursorganen doet, hoe de democratie werkt en interesse gewekt voor het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij.

 

De jeugdraad van de gemeente Elburg bestaat uit 3 verschillende fracties van in totaal 25 kinderen (groep 7/8) met elk hun eigen politieke ambities en ideeën. Om hun te helpen en te leren hoe zij hun ideeën kunnen verwezenlijken hebben zij deze gebouwd en gepresenteerd aan de wethouder.

Tijdens de workshop hebben we extra aandacht besteed aan de details, doelgroep, achterliggende reden en wat zij als fractie nodig hebben van de gemeente om hun idee daadwerkelijk te kunnen realiseren. Besluitvormers moet je het natuurlijk zo gemakkelijk mogelijk maken zodat ze geen enkele reden hebben om niet hun handtekening bij het kruisje te zetten.

De drie fracties hebben afzonderlijk van elkaar de ambitie uitgesproken om het lokale zwembad beter toegankelijk te maken voor minder validen en groener in te richten. Meer schaduw door bomen en struiken te plaatsen, grotere en bredere kleedhokjes, ruimere doorgangen en allerlei hulpmiddelen in het zwembad zijn op creatieve wijze gevisualiseerd.

 

De vervolgstappen worden nu gepland, zoals een werkbezoek aan het zwembad, het betrekken van de gebruikers en het verder uitwerken van hun plannen. De bouwwerken staan op het stadhuis om als hun plannen gereed zijn te presenteren aan het college van B&W. Ik weet zeker dat deze maatschappelijk betrokken, creatieve, slimme en geweldige kinderen hun doel gaan bereiken: Een mooier Elburg voor iedereen.